GRZEGORZ PRZĄDKA

tel.: +48 517 696 115

(Proszę o wiadomośći sms bo maszyny głośno pracuja i nie słyszę telefonu)

biuro@gpknives.com.pl

Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.gpknives.com.pl umożliwia dokonywanie zamówień wytwarzanych przez GP Knives Grzegorz Prządka noży za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.gpknives.com.pl jest prowadzony przez firmę:

  • GP Knives Grzegorz Prządka

ul Jaworowa 27

62-005 Potasze

3. Adres do korespondencji:

Zamówienie w sklepie internetowym www.gpknives.com.pl  oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji „zamów” w zakładce „Noże” na stronie www.gpknives.com.pl
 2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie danych tele-adresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będziemy mogli potwierdzić złożenie zamówienia. W razie wystąpienia nieprawidłowości skontaktujemy się drogą mailową.
 3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Orientacyjny czas wykonania widnieje na początku zakładki „Noże”.
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma GP Knives Grzegorz Prządka zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia (np. z powodu choroby)– o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 5. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.
 6. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.gpknives.com są podane są w złotych polskich nie zawierają VATu ponieważ nie jestem płatnikiem VAT
 7. Płatność za towar odbywa się za pobraniem (płatne u kuriera)
 8. Zlecenia z zagranicy wysyłane są za pośrednictwem oraz wg cenników Poczty Polskiej, płatność przez Pay Pal lub na konto bankowe.

Firma wystawia paragon lub fakturę na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

III. Reklamacje

 1. Nabywcy przysługuje prawo do zwrotu nieużywanego, zakupionego u nas towaru w ciągu 14 dni
 2. Nabywcy przysługuje prawo do reklamacji dostarczonego towaru w ciągu dwóch lat od zakupu, na podstawie dowodu zakupu.
 3. Reklamacja nie obejmuje:– pokrycia noża „rdzą” – niektóre noże wykonane są ze stali węglowych które naturalnie pod wpływem wilgoci znajdującej się w atmosferze mogą korodować.

-Uszkodzenia mechaniczne np. przecięcia pochewki nożem.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1.           Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa za pośrednictwem sklepu internetowego www.gpknives.com.pl  (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

 2.           Właścicielem Sklepu jest „GP Knives” Grzegorz Prządka ul. Jaworowa 27, 62-005 Potasze, NIP: 972-092-90-94, REGON: 367236920, zwana dalej GP Knives Grzegorz Prządka

Firma GP Knives Grzegorz Prządka jest jednocześnie administratorem danych.

3.            Dane osobowe zbierane przez GP Knives   za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

 4.           GP Knives Grzegorz Prządka dokłada szczególnej staranności  do poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania ze sklepu internetowego.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1.           GP Knives Grzegorz Prządka zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

 2.           Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

a) skorzystania z formuły „Kontakt”

 b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży.

c) wypełnienie zgłoszenia na kurs survivalowy

3.W przypadku skorzystania z formuły „Kontakt” w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

a) adres e-mail

b)imię i nazwisko

 4.           W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

 a) adres e-mail

b) dane adresowe

– kod pocztowy i miejscowość

-ulica wraz z numerem domu/mieszkania

c) imię i nazwisko

 d) numer telefonu

 6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

 a) nazwę firmy Przedsiębiorcy

 b) numer NIP

5.    W przypadku wypełnienia zgłoszeniana kurs survivalowy, Klient podaje następujące dane:

 a) adres e-mail

b) dane adresowe

– kod pocztowy i miejscowość

-ulica wraz z numerem domu/mieszkania

c) imię i nazwisko

 d) numer telefonu

 6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

 a) nazwę firmy Przedsiębiorcy

 b) numer NIP

 6. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

 7. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.

Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 8. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

 9. Przekazanie danych osobowych do GP Knives Grzegorz Prządka jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych, uniemożliwi realizację zlecenia.

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta GP Knives Grzegorz Prządka  przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom GP Knives Grzegorz Prządka  co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

 a)           Podmioty przetwarzające

GP Knives Grzegorz Prządka  korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie GP Knives Grzegorz Prządka . Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, firmy kurierskie.

 b)          Administratorzy

GP Knives Grzegorz Prządka  korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

 2.           Lokalizacja

Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 3.           Dane osobowe Klientów przechowywane są:

 a)           W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez GP Knives Grzegorz Prządka  tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić GP Knives Grzegorz Prządka  i jakie mogą być podnoszone wobec niego.

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

b)           W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez GP Knives Grzegorz Prządka  tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

 4.           W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów.

 5.           Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

 6.           W przypadku skierowania żądania GP Knives Grzegorz Prządka  udostępnia dane osobowe, uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

 1. Sklep Internetowy może używać niewielkich plików, zwanych cookies.

Zapisywane są one przez GP Knives Grzegorz Prządka  na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez GP Knives Grzegorz Prządka  produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

 2.           GP Knives Grzegorz Prządka  może wykorzystywać dwa typy plików cookies:

 a)           Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.

 b)          Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

 3.           GP Knives Grzegorz Prządka może  wykorzystywać cookies własne w celu:

 a)          analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

 4.           GP Knives Grzegorz Prządka może  wykorzystywać cookies zewnętrzne w celu:

 a)           popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

 b)          zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

 c)           prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

5.            Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 6.           GP Knives Grzegorz Prządka  może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez GP Knives Grzegorz Prządka  przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

 7.           Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. GP Knives Grzegorz Prządka   nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

 1.           Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

 a)           Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił GP Knives Grzegorz Prządka  .

 b)          Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

 c)           Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez GP Knives Grzegorz Prządka   zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

 d)          Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem GP Knives Grzegorz Prządka   może świadczyć jedynie za zgodą.

 2.           Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.

 a)           Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli GP Knives Grzegorz Prządka   przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług GP Knives Grzegorz Prządka  , prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.

 b)          Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

 c)           Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i GP Knives Grzegorz Prządka   nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

 3.           Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.

 a)           Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

 b)          Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 a.           dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

 b.           wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

 c.           wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

 d.           dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

 e.           dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu GP Knives Grzegorz Prządka   podlega;

 f.            dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

 c)           Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, GP Knives Grzegorz Prządka   może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega GP Knives Grzegorz Prządka  . Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług GP Knives Grzegorz Prządka, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

 4.           Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.

 a)           Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. GP Knives Grzegorz Prządka   nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

 b)          Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

 a.           gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas GP Knives Grzegorz Prządka   ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

 b.           gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

 c.           gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 d.           gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

 5.           Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.

 a)           Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

 a.           uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

 b.           uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

 c.           uzyskać kopię swoich danych osobowych.

 6.           Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.

 a)           Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.

 7.           Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.

 a)           Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

 8.           W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, GP Knives Grzegorz Prządka   spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – GP Knives Grzegorz Prządka   nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 9.           Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

 10.         Klient ma prawo żądać od GP Knives Grzegorz Prządka   przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §5 Polityki Prywatności.

 11.         Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

 1.           Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym GP Knives Grzegorz Prządka   poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

 2.           Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@gpknives.com.pl  

 3.           Data ostatniej modyfikacji: 27.05.2018 r.

WYŚLIJ NAM WIADOMOŚĆ