REGULAMIN PODSTAWOWEGO SZKOLENIA SURVIVALOWEGO

Organizatorzy: Krav Med Maciej Swięcichowski, Centrum rozwoju Obronności „Zielony Talizman”, GP Knives Grzegorz Prządka

Zabezpieczenie: Ratownik Medyczny Maciej Swięcichowski

Cel: Integracja Zainteresowanych tematami sportów obronnych, wojskowości i turystyki ekstremalnej.

Sprawdzenie Umiejętności w survivalu

Aktywny wypoczynek

Termin:   22-24 czerwca 2018

Miejsce i czas: Stacja PKP Karolin, Koziegłowy (pod Poznaniem) godz 18h00 (jeśli komuś ten termin koliduje z przyjazdem do Poznania z dalszych okolic prosimy o poinformowanie, podobnie jak chodzi o nieoczekiwane spóźnienie)

Kontakt: Maciej Święcichowski   531681641, Grzegorz Prządka  517696115

OPIS TECHNICZNY

Kurs survivalowy pomyślany jest jako wyjazd weekendowy, zaczynać się będzie w piątek wieczorem, rozpocznie się krótkim przemarszem, a kończyć się będzie w niedzielę około południa. Podczas całego kursu zajęcia polegać będą na prezentacji i ćwiczeniu technik survivalowych, wykonywać będziemy zadania o charakterze sprawnościowym oraz topograficznym, których celem będzie kształtowanie cech fizycznych i psychicznych, ducha fair play, umiejętności radzenia sobie w trudnych warunkach, współpracy w zespole,  oraz odpowiedzialnego podejmowania decyzji.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Aby wziąć udział w kursie należy:

 1. Zapoznać się z regulaminem kursu.
 2. Mieć ukończone 18 lat lub być pod opieką rodzica.
 3. Mieć ukończone 16 lat z pisemną zgodą rodzica.
 4. Wypełnić kartę zgłoszeniową.
 5. Wpłacić 350 zł (kurs wraz z nożem survivalowym do wyboru z dostępnych w zakładce NOŻE), lub 100 zł jeśli ktoś już zakupił nóż.
 6. Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania dokumentu tożsamości.
 7. Nie stawienie się na starcie, rezygnacja z uczestnictwa w kursie (z różnych przyczyn) nie uprawnia do zwrotu wpłaconych pieniędzy (ale dana osoba otrzyma nóż survivalowy droga pocztową, i możliwość wzięcia udziału w kolejnej edycji kursu)
 8. Dostarczyć zezwolenie rodziców (lub prawnych opiekunów) na udział w szkoleniu według zamieszczonego wzoru (dotyczy niepełnoletnich).
 9. W szkoleniu uczestnicy biorą udział na własną odpowiedzialność, a w razie wypadku, uszkodzenia ciała bądź utraty zdrowia nie będą rościć sobie pretensji do organizatorów szkolenia.
  1. Każdy z uczestników zobowiązany jest do indywidualnego ubezpieczenia się we własnym zakresie.

W CZASIE SZKOLENIA OBOWIĄZUJE:

 1. Wyposażenie pozwalające przetrwać 24h w trudnych warunkach.
 2. Każdy z uczestników musi posiadać telefon komórkowy, naładowany, sprawny i z możliwością dokonywania połączeń wychodzących, z zapisanymi numerami kontaktowymi do organizatorów.
 3. Nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego, przeciwpożarowych, warunków bezpieczeństwa, szczególnie jak chodzi o użycie noży, oraz zasad obowiązujących na terenie parku krajobrazowego.
 4. Wykonywanie poleceń organizatorów.
 5. Bezwzględny kontakt z organizatorem pod podanymi przez niego numerami alarmowymi w każdej nagłej sytuacji (np. zgubienie się, zagrożenie zdrowia, życia, bezpieczeństwa, nieprzewidzianych sytuacji losowych).
 6. Kurs będzie prowadzony na zasadzie pokazu, objaśniania i ćwiczeń pod okiem organizatorów, ale nikt nie jest zobowiązany wykonywać ćwiczeń jeśli ma ku temu jakieś powody.

ZABRANIA SIĘ

 1. Spożywania alkoholu i/lub innych substancji odurzających bądź psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze itp.) Osoby względem których wysunięte zostanie podejrzenie o użytkowanie takowych lub będące pod wpływem alkoholu, zostaną odprowadzone do najbliższego przystanku autobusowego lub kolejowego gdzie zakończą kurs.
 2. Wykazywania jakichkolwiek form agresji względem innych uczestników, organizatorów, osób trzecich oraz wszelkich istot żywych.
 3. Rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych (poza wyznaczonymi przez organizatorów punktami) poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych, i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone wobec innych  uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie organizator nie odpowiada.